Tumblelog by Soup.io
 • zwierzejuczne
 • griber
 • classicLady
 • rocktechnika
 • hakunamatata
 • joely
 • soll
 • k0tunia
 • koloryzacja
 • multiwitamina
 • evh
 • anifares
 • frx
 • olala89
 • krainakredek
 • roymrau
 • zielonobursztynowe
 • kaesefuss
 • nyaa3
 • RedPenny
 • bzt
 • EmilieBronte
 • prezesowa
 • hansoolo
 • morsik
 • lytwin
 • marionette
 • shake
 • sundaydress
 • szampanowa
 • factorygirl
 • laj
 • carolajn
 • niefiguratywna
 • magicautumn
 • meeeow
 • inmyveins
 • superhero-me
 • marlboro
 • HerbstHimmel
 • twinkywinky
 • toolost
 • painlessly
 • wrr
 • lookatmenow
 • Imponderablehippie
 • retaliate
 • whatadesire
 • agateniaaa
 • koszmarek
 • 505karolina
 • floralpattern
 • lottee
 • bobsonn
 • plumi
 • alensztajn
 • ReallyLikeYourself
 • julke
 • uroocza
 • owieczkini
 • whim
 • nonenonenonenon
 • violoncelliste
 • nameherhope
 • Ellilena
 • joannna
 • unitedsoupsfashion
 • ladona
 • renacinka
 • mala-smutna-dziewczynka
 • puddding
 • summerkiss
 • stockholmsyndrome
 • locapingwin
 • patsssy
 • pigmalion
 • followyourdreams
 • hedonia
 • szaaatan
 • 18alexa18
 • dontmakemeangry
 • fuckoffanddie
 • skarpecialka
 • souyon
 • LittleMissPipedreams
 • detka
 • annawanna
 • igafiga
 • imaginacja
 • blue-berry
 • idontbite
 • elmirka
 • berewere
 • chicaloca
 • toskafkee
 • youshouldtry
 • misery000
 • passionate
 • silla
 • flitterempire
 • PromQueenIzzy
 • angelsdemon
 • lovemeorhateme
 • idacnaoslep
 • corrainenag
 • DreamInMyPocket
 • guyver
 • asinworld
 • ladyagata
 • effathe
 • nicdostracenia
 • pensieve
 • theworldofmei
 • hey-jude
 • ohsweethome
 • gemma
 • bazyliszek
 • blondi
 • keyrings
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2017

8713 1855 500
Reposted frominto-black into-black viainzynier inzynier
5242 8457 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakomplikacja komplikacja
- Tak... prezenty przed odpakowaniem są najpiękniejsze - ciągnął profesor, śmiejąc się i potrząsając głową. - A cel jest najwspanialszy tuż przed tym, nim się go osiągnie. A ktoś, na kogo bardzo się czeka, jest najmilszy tuż przed tym, nim przyjdzie. To są właśnie te najlepsze chwile życia.
— Małgorzata Musierowicz, "Noelka"
Reposted fromcudoku cudoku viamodalna modalna
1843 9b8e 500

agentromanoffsir:

some carrie fisher tweets to brighten your day

ojciec mi mówił, że indianie mieli takie przysłowie - jeśli chcesz coś zrobić, nie mów o tym. niech gromadzi energię.
Reposted fromdotwork dotwork viagingerowaa gingerowaa
7364 7d22 500

viciousclass:

Slice Of New York © | cXs

Reposted fromdivi divi viainspirations inspirations
…Zadanie terapeuty polega na tym, by pomóc pacjentowi zobaczyć jak sam wyrządza sobie krzywdę. Wtedy pacjent będzie mógł to cierpienie zakończyć.Aby to osiągnąć, musimy najpierw zrozumieć co jest przyczyną cierpienia. Odpowiedzi na to ważkie pytanie ludzie poszukiwali od zawsze, począwszy od Buddy tysiące lat temu, aż po dzisiejszych neurobiologów. Terapeuci poznawczy mówią, że cierpimy przez nieprzystosowawcze procesy poznawcze. Terapeuci zorientowani na emocje - że przez uczucia, których unikamy. Psychoanalitycy - że z powodu nierozwiązanych konfliktów i reakcji przeniesieniowych w relacjach z ludźmi. Specjaliści od pracy z ciałem twierdzą, że przyczyną cierpienia jest zamrożenie w organizmie tendencji do przystosowawczego działania. Terapeuci behawioralni - że cierpimy z powodu wszelkich nieprzystosowawczych zachowań. Praktykujący terapię opartą na uważności uważają, że cierpimy, bo nie jesteśmy w stanie z pełną uwagą doświadczać bieżącej chwili. A co na to Budda? On twierdził, że cierpimy, ponieważ opieramy się rzeczywistości.
— Jon Frederickson, Współtworzenie zmiany
Reposted fromkitana kitana
3681 9eaa
Reposted fromunr-eal unr-eal viaoutoflove outoflove
7402 0ef3 500
Reposted fromlsm lsm viasoulwax soulwax
0213 5b44
Reposted fromkarahippie karahippie viaoutoflove outoflove
3347 5650
Reposted fromarancione arancione viaSurvivedGirl SurvivedGirl
2977 614b 500
Reposted fromnanago nanago viamems mems
Reposted frombastiontur bastiontur viahurra hurra
2989 0f80 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viainfidelitas infidelitas
4060 22a8
Reposted fromsassenach sassenach viaciarka ciarka
8055 6a0f 500

motivationsforlife:

Roads less travelled by Ben
Reposted fromdivi divi viaciarka ciarka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl